Oförändrad utsatthet för brott

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Brå har publicerat den Nationella Trygghetsundersökningen 2020 (NTU). Den visar att brottsligheten under 2019 var i stort sett  oförändrad i förhållande till 2018. Någon ökning av utsattheten för brott finns inte. 22,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2019 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU sammantaget kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/ kreditbedrägeri eller nätkränkning. Det är en minskning från 2018, då andelen var 23,1…

Läs hela blogginlägget här: Oförändrad utsatthet för brott