Oärligt om sjöfart och bunkerolja på Supermiljöbloggen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Supermiljöbloggen skriver om den nya reglerna på sjöfartens område som innebär högre krav på att minska utsläppen av framförallt försurande svaveldioxid. Att använda bunkerolja som fartygsbränsle vilket är det vanliga idag orsakar stora utsläpp av svaveldioxid (försurar marken och havet), kväveoxider (orsakar övergödning och är en växthusgas), partiklar och koldioxid (växthusgas). Tyvärr är det ett par felaktigheter i artikeln. Många fartyg kommer dock även i fortsättningen att använda sådan olja då kontrollmöjligheterna i stora delar av världen är små. Dessutom…

Läs hela blogginlägget här: Oärligt om sjöfart och bunkerolja på Supermiljöbloggen