Nummer 3Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Du som inte har prenumeration kan få detta nr och nästa för 30:-. Du kan sätta in avgiften på plusgiro 87 34 76 – 6 eller swischa till: 123 305 5357 Detta nummer är också synnerligen lämpligt att sprida till icke troende. Detta inte minst på grund av den artikel som vi har med i tidningen, den har rubriken ”Kan man tro på Gud.” Vi har lagt upp den under denna artikel på startsidan. I artikeln kan man se hur…

Läs hela blogginlägget här: Nummer 3