Nu gäller det!

Blogginlägget är skrivet av Apelsinblomskusten.

Så känns det i alla fall för mig när det gäller vår planering för ekonomisk frihet. Jag reviderade nyligen mitt mål vad gäller att täckningsgrad för inkomster/utgifter så att den nya formulering lyder:Våra totala passiva årsinkomster ska, på en uthållig nivå, täcka eller överstiga våra totala årsutgifter senast under kalenderåret 2022.När vi sålde vårt radhus tidigare i år fick det en stor inverkan på vår balansräkning. Diagrammen nedan visar fördelningen i vår balansräkning för olika tillgångsslag och skulder för tre…

Läs hela blogginlägget här: Nu gäller det!