Nonchalant av Uppsala kommun

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Jo, jag kan förstå att regelbunden trafikövervakning inte är möjlig, men någon borde vara möjlig. 40-sträckor tycks lämnas utan bevakning. Hur tänker man i Uppsala kommun när man sätter upp skyltar utan att förvissa sig om att begränsningarna får efterlevnad? Inga beslut om hastighetsbegränsningar bör fattas utan att man gjort klart hur de ska bli verklighet.

Läs hela blogginlägget här: Nonchalant av Uppsala kommun