Nej, nej. Det är sjukhusstyrelsen

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Det handlar inte om Akademiska sjukhuset. Det handlar om Sjukhusstyrelsen.Allvarligt att man i Regionen inte vet vem som har budgetansvaretUppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformUppsnabbat regionstyrelsen 26 oktoberI detta nummer:•Prognos om plus 266 miljoner kronor•Avsiktsförklaring kring regionpendel•Hållbarhetslöften för vatten antagna•Initiativ om kriskommission besvarad•Initiativ om sjukhusbiblioteket besvaradesPrognos om plus 266 miljoner kronorRegion Uppsalas årsprognos enligt balanskravet uppgår vid september månads slut till plus 266 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 222 miljoner kronor sedan föregående månad.Prognosen påverkas positivt av…

Läs hela blogginlägget här: Nej, nej. Det är sjukhusstyrelsen