Nej, åter nej. Ackis gör inget överskridande

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Så här står i senaste Uppsnabbat. Men snälla någon. Det är ju Sjukhusstyrelsen, som överskrider sin budget.Akademiska sjukhuset gör minusprognosAkademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli som redovisades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.Prognosen är 260 miljoner kronor sämre än det budgeterade underskottet på minus 370 miljoner kronor. 76 miljoner kronor av budgetavvikelsen bedöms hänga samman med pandemin.Prognosen för Lasarettet i Enköping är i enlighet med budgeten, men man kommer inte…

Läs hela blogginlägget här: Nej, åter nej. Ackis gör inget överskridande