Nazister får gärna äga vapen enligt domstolsutslag

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om vapenlicens utfärdat en dom. Den innebär att ett vapentillstånd inte kan återkallas enbart på grund av en persons engagemang i en våldsbejakande organisation. I praktiken innebär det att nazister kan ha vapenlicens utan problem. Detta trots att alla nazister kan förväntas använda vapnet mot andra människor. För att tillståndshavaren ska ha visat sig olämplig krävs t.ex. att det finns en risk för att tillståndshavaren personligen kommer att missbruka sina vapen.  Alternativt att det…

Läs hela blogginlägget här: Nazister får gärna äga vapen enligt domstolsutslag