Naturskyddsföreningen vill förbjuda fossila bränslen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel samt förbjuda industrin att använda fossila bränslen – allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll, och för att nå dit krävs ett förbud. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen, enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt. – Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Det kan låta drastiskt att förbjuda försäljning…

Läs hela blogginlägget här: Naturskyddsföreningen vill förbjuda fossila bränslen