Naturskyddsföreningen om strandskyddet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Regeringen, dvs Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har presenterat en överenskommelse om strandskyddet, tillsammans med Centerpartiet. Naturskyddsföreningen beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag tas bort. Men de välkomnar att skyddet stärks i områden med högt exploateringstryck. Strandskyddet Strandskyddet infördes i Sverige för att säkra allmänhetens tillgång till stränder. Ett starkt och generellt strandskydd är en viktig del av allemansrätten. Det är också viktigt för att bevara livsmiljöer för växter och djur. Dessutom för att öka vår motståndskraft mot…

Läs hela blogginlägget här: Naturskyddsföreningen om strandskyddet