Narkotika i Sverige – penninghanteringen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Pengarna behöver dessutom förmedlas till smugglare, grossister, tillverkare och odlare. De sätt som används för att förmedla pengar till leverantörer av narkotika används också för penningtvätt. Detta sker framförallt på tre sätt: Genom växlingskontor och hawalakontor Med hjälp av kurirer Användning…

Läs hela blogginlägget här: Narkotika i Sverige – penninghanteringen