När kommer Jesus?Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Denna bok ger kunskap och insikt kring Jesu återkomst. Det är av stor vikt att ha kunskap kring frågorna om Jesu återkomst. Det finns hos många en bristande insikt på grund av att det har varit sparsamt med undervisning på detta område. Köp därför också böcker för att dela ut till andra, se våra bra priser längst ned. Innehållet i boken: Förord…………………………………………………………………………………………5 Kapitel ett: Kommer Jesus i vår generation?……………………………………7 Kapitel två: Profetior om tidpunkten för Jesu födelse……………………….15 Kapitel tre: I…

Läs hela blogginlägget här: När kommer Jesus?