Myndighetsflyttar

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Myndighetsflyttar leder till dränering av kompetens och att man under en period inte kan utföra sitt uppdrag.”, är ett vanligt argument. Ibland anses att myndighetsflyttar används enbart som arbetsmarknadsåtgärd och att man ger budskapet att myndigheterna inte är så viktiga. Uppfattningen att det är endast om en myndighet får kvarbli i Stockholm, som man kan behålla eller återskapa kompetens, finns knappast stöd för. Vad jag emellertid finner vara en inkonsekvens är att man samtidigt som man hävdar att myndighetsflyttar leder…

Läs hela blogginlägget här: Myndighetsflyttar