Motsättning mellan klimat och tillväxt?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En omställning av samhället till ett mer klimatvänligt samhälle kräver omfattande investeringar. Investeringarna behöver ske på en lång rad områden, kollektivtrafik och transporter, energi, solenergi, vindkraft, ståltillverkning, gruvbrytning, förändrad biltillverkning, jordbruk och skogsbruk. Investeringarna handlar om så stora belopp att det oundvikligen innebär ekonomisk tillväxt. Det finns alltså ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och klimatomställning. Maten Omställningen av samhället är dessutom mycket mer omfattande än vad vi tror och kräver mycket mer. Så här skriver jordbrukaren och debattören Gunnar Rundgren:…

Läs hela blogginlägget här: Motsättning mellan klimat och tillväxt?