Mixade signaler från Telia Q3 2019Blogginlägget är skrivet av Petrusko.

Det Telia baserar sin utdelningspolicy på är det operationella kassaflödet. Det är ju också de riktiga pengarna ett bolag genererar till skillnad från redovisad vinst som kan innehålla en del störande poster som tex uppskrivet värde på en tillgång. Ja, det här kassaflödet kom in bra nu i Q3 och hittills i år är det klart starkare än föregående år. Bolaget upprepar sin prognos om 12 – 12,5 miljarder kronor operationellt kassaflöde för helåret men påpekar att det är troligt…

Läs hela blogginlägget här: Mixade signaler från Telia Q3 2019