Milstolpar – fornlämningar som underlag för reseersättning

Blogginlägget är skrivet av Seniorvinklat.

På Lovön intill Ekerö flyttades en milsten i november på grund av byggandet av den stora trafikleden Förbifarten. Milstenen stod illa till och skulle kunna skadas om den inte flyttades. Den flyttades exakt 10 meter vertikalt från den förra platsen så att avståndet inte skulle förändras. Stenen och fundamentet den stod på dokumenterades noga. Milstolpar räknas som fornlämningar och är skyddade av kulturmiljölagen. De användes som längdmätningssystem från mitten av 1600-talet till slutet av 1800-talet. De sattes upp vid varje…

Läs hela blogginlägget här: Milstolpar – fornlämningar som underlag för reseersättning