Mer gods på järnväg till Göteborgs hamn

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Containervolymerna ökade för andra året i rad i Göteborgs hamn år 2019 . En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn och det sker via järnvägstransporter. Totalt transporterades 456 000 TEU (en TEU motsvarar en tjugofotscontainer). genom hamnen på järnväg vilket är den största volymen i hamnens 400-åriga historia. – Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och…

Läs hela blogginlägget här: Mer gods på järnväg till Göteborgs hamn