Mats Rimdahls rymning från Norrköpingsanstalten 1988

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Maskeradligans ledare Mats Rimdahl rymde från Norrköpingsanstalten den 27 april 1988. Han och Christer Örjestam (också medlem i Maskeradligan) fritogs av kumpanen tillika maskeradligemedlemmen Göran Axelsson (Axelzon) som hotade vakterna med automatvapen medan de båda ligamedlemmarna klättrade över muren och ut i friheten med hjälp av repstegar. Axelsson hade för sin del avvikit vid en permission. (flera medier har omkastade roller för Axelsson och Örjestam och det är oklart vem som hade vilken roll). Rymlingarna jagades i bil av en…

Läs hela blogginlägget här: Mats Rimdahls rymning från Norrköpingsanstalten 1988