Lönelyft utan produktivitetsökningar – en ekonomisk härdsmälta

Blogginlägget är skrivet av Dick Bengtson.

Många kommuner och regioner (landsting) vittnar om att de har problem med att få ekonomin att gå ihop. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och många ekonomer kräver att staten ska öka anslagen till kommunerna så att de ska klara sitt välfärdsuppdrag.Att öka intäkterna är nästan omöjligt. Det sätter utjämningssystemet och maxtaxan effektivt stopp för. Då återstår att sänka kostnaderna.Den enskilt största kostnadsposten i en kommun och en region är den för personal. Förutom löner och pensioner så måste man även…

Läs hela blogginlägget här: Lönelyft utan produktivitetsökningar – en ekonomisk härdsmälta