LNG är ett bättre bränsle för fartyg och medför minskade utsläpp

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En journalist på ETC har läst en rapport om LNG (flytande naturgas) som bränsle. Fast journalisten Karin Holmberg verkar tyvärr inte ha läst själva rapporten utan bara en sammanfattning. Tyvärr ger sammanfattningen en skev bild av rapportens innehåll. Rapporten visar nämligen att på lång sikt är LNG-drivna fartyg i de flesta fall mer miljö- och klimatvänliga än konventionellt drivna fartyg. Hon har inte haller analyserat rapporten och dess slutsatser utan rapar bara upp det som stämmer med hennes förutfattade meningar.…

Läs hela blogginlägget här: LNG är ett bättre bränsle för fartyg och medför minskade utsläpp