Likheter och olikheter

Blogginlägget är skrivet av Nils Mohlin .

Ibland funderar jag över hur olika vi människor är, även om vi i många avseenden är oerhört lika.Vissa föds och förblir onda, medan andra föds och förblir goda, medan en del får lite av varje.Vissa blir rika och andra fattiga. Vissa utsätts för oerhörda prövningar, medan andra går bekymmerslöst genom livet.I den klassiska Maslows behovstrappa ligger de fysiologiska behoven först, därefter kommer trygghetsbehovet, kärleksbehovet, självhävdelsebehovet och överst självförverkligandebehovet. Det har framförts kritik mot modellen, att det inte tagits hänsyn till…

Läs hela blogginlägget här: Likheter och olikheter