Ledande politiker vägrar diskutera, av risk för att avslöjas

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Vi har Skollagen, i vilken stadgas, bland annat, att skolan ska vara jämlik. Vi har Hälso- och sjukvårdslagen i vilken stadgas, bland annat, att sjukvården ska vara jämlik. Ytterst är staten ansvarig för att lagarna efterlevs. Efterlevs nämnda två lagar? Mycket visar att så inte är fallet. Detta förhållande påpekas ofta från politiskt håll. Vad vill politiker då göra för att staten ska klara att ta detta, sitt, ansvar? Jo, det vanligaste svaret är att ge staten, som misslyckas med…

Läs hela blogginlägget här: Ledande politiker vägrar diskutera, av risk för att avslöjas