Låt oss skydda våra liv och inte deras profiter!

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Coronaviruspandemin är ett dramatiskt sjukvårdsproblem, som förorsakar ett enormt mänskligt lidande. I Västeuropa är sjukvårdssystemen redan på gränsen till att kvävas. Om pandemin får massiv spridning i länder i det globala syd, vars redan svaga och mycket sköra offentliga sjukvårdssystem har undergrävts fruktansvärt av 40 års nyliberal politik, så kommer antalet döda att bli mycket högt. Det skriver Fjärde internationalens byrå. Det är redan den allvarligaste pandemin på ett sekel. Även om det är svårt att beräkna hur många som…

Läs hela blogginlägget här: Låt oss skydda våra liv och inte deras profiter!