Låt kommunerna ta över

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Regionfullmäktige sammanträdde i går. Ekonomin är ett stort problem. Akuten är ett stort problem köer är ett stort problem. VEM TROR ATT FULLMÄKTIGEMÖTET UPPTOGS AV DESSA PROBLEM? Ni som tror det har fel. Här är dagordningen:•Region Uppsala antar ny forskningsstrategi•Policy för en attraktiv och modern arbetsgivare antagen•Ändringar i listningsregler för att underlätta fast läkarkontakt•Nytt reglemente för sjukresor antaget•Motion om gräddfiler till vården besvarades•Motion om demensutbildningar avslogs•Interpellation om IT-miljön och demokratin besvarad•Interpellation om täckningsgrad för cancerscreening besvarad•Interpellation om framtida läkarförsörjning besvarad•Interpellation…

Läs hela blogginlägget här: Låt kommunerna ta över