Låt inte Cementa diktera miljöpolitiken – garantera jobben

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Vi kan inte låta ett ansvarslöst multinationellt monopolföretag – i synnerhet en av landets värsta klimatbovar – diktera den politiska dagordningen. Efter att Mark- och miljööverdomstolen underkänt Cementas arrogant slarviga ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning på Gotland har den gamla debatten om jobb och miljö väckts till liv igen. De som försvarar miljön tycks hamna på kollisionskurs med såväl industrin som fackliga organisationer när byggnadsarbetare riskerar att bli arbetslösa på grund av cementbrist. Som ekosocialister menar vi att denna motsättning…

Läs hela blogginlägget här: Låt inte Cementa diktera miljöpolitiken – garantera jobben