Lär känna de första svenska kommunisterna

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Lenins kostym är titeln på en ny bok av Internationalens Per Leander som i dagarna kommer ut på Carlsson bokförlag. I den skildrar han historien om den kommunistiska rörelsen i Sverige från tiden vid första världskrigets utbrott 1914 till andra världskrigets slut 1945. Per Leander har studerat de första kommunisterna i Sverige och deras politiska utveckling från brytningen med socialdemokratin, deras relation till bolsjevikerna och Sovjetryssland, samt de motgångar och intriger som leder till att den kommunistiska rörelsen splittras i…

Läs hela blogginlägget här: Lär känna de första svenska kommunisterna