Låg dödlighet i covid-19 men många döda

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Av allt att döma har covid-19 en mycket låg dödlighet. Kanske på samma nivå som dödligheten i vanlig säsongsinfluensa. Men däremot resulterar sjukdomen i många döda. Fler än vad som dör på grund av influensa ett besvärligt influensaår. Detta kan verka motsägelsefullt men ändå inte. Av de som får covid-19 är det en liten andel som dör, men eftersom det varken finns någon immunitet eller något vaccin är det många som insjuknar och därmed också många som dör i förhållande…

Läs hela blogginlägget här: Låg dödlighet i covid-19 men många döda