Koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En studie från Umeå universitet visar att det är 66% högre sannolikhet att incidenter med dödligt polisvåld ska inträffa i US-amerikanska bostadsområden som tidigare rödlistats av myndigheter. Resultaten är kanske inte direkt jämförbara med svenska förhållanden då den generella nivån av våld i Sverige är mycket lägre. Läs mer… The post Koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism first appeared on Svenssons Nyheter.

Läs hela blogginlägget här: Koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism