Konstiga ordBlogginlägget är skrivet av Nils Mohlin .

Popcornhjärna, smygflyga och flygskam, menskonst, cybersoldat, aspludd, antivaxare, animoji och en massa andra nya ord att lära sig. Innan man ens har memorerat föregående års nytillkomna, som beslutsblindhet, förpappring, mandatpingis, whataboutism för att nämna några.I samtal med yngre generationer önskar man ibland att man hade bättre insikt i våra nyord. Inga ord jag själv använder i större utsträckning, då de i många fall känns obekväma på tungan.Tacka vet jag gamla hederliga ord som ecklesiastikminister, som det under tidiga skolår tog…

Läs hela blogginlägget här: Konstiga ord