Kommunens kostnader kan minskas med stora belopp

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Förmodligen är det lättare  så här på stort avstånd från kommunala politiska beslut, än om man ska ta ansvaret, att ha synpunkter. jovisst, men avstånd kan inte vara skäl för att låta bli. Nu sitter jag och tänker på de många möjligheterna att minska kostnaderna i kommunen. Börja med att ta bort 100 kommunikatörer. Minska antalet kommunalråd med åtta. Ta bort alla de råd, som tar bort ansvaret från berörda nämnder utan att lägga det på råden. Satsa på att…

Läs hela blogginlägget här: Kommunens kostnader kan minskas med stora belopp