Kommunen och Polisen accepterar överträdelser

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Uppsala kommun beslutade (genom delegering till tjänstemän) att införa hastighetsbegränsning till 40 km/tim på innnerstadsgator. Efter en tid förklarade Polisen att den har inte resurser för att bevaka efterlevnaden.Ja, det här vet vi ju tycktes man anse i kommunen, men vi har i alla fall gjort nå´t. Därefter började man knöla till fina gatsträckor.Det här är allvarligt, ty med detta säger man att man både inser och accepterar överträdelser, men försvårar genom att knöla till gatorna

Läs hela blogginlägget här: Kommunen och Polisen accepterar överträdelser