Klimatåtgärder är viktigare än lokala naturvärden

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Utsläppen av växthusgaser behöver minska annars blir det stora problem för människans (och många andra existerande djurs) överlevnadsmöjligheter på jorden. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att orsaka omfattande svält och matbrist om ingenting görs. Det är alltså en så betydelsefull problematik att till och med många lokala miljöåtgärder måste sättas åt sidan. Illustration som beskriver växthuseffekten Den växthusproblematik som uppvärmningen av jorden för med sig kräver en snabb minskning av växthusgasutsläppen. För att uppnå det måste användningen av fossila bränslen…

Läs hela blogginlägget här: Klimatåtgärder är viktigare än lokala naturvärden