Klass och kön de största riskfaktorerna för brottslighet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

För en person som växer upp i en familj som lever på försörjningsstöd (socialbidrag) så ligger överrisken att begå brott på 6,1 gånger, dvs det är mer än 6 gånger vanligare att en sådan person kommer att begå brott än genomsnittet. Dålig utbildning innebär en överrisk på 4,1 gånger och dålig inkomst innebär en överrisk på 5,3 gånger. Att vara man ger en överrisk på 3,2 gånger.* Detta enligt Brå:s undersökning av brottsligheten bland utrikesfödda. Överrisken för invandrare utan kompensation…

Läs hela blogginlägget här: Klass och kön de största riskfaktorerna för brottslighet