Klanen som styr en kommun

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Åmåls kommun är en liten svensk kommun i Dalsland. Den är lite speciell då den till stor del styrs av ett släktnätverk, det som polisen numera gärna kallar för klan. Äldstemannen i klanen är ordförande i kommunens viktigaste och mäktigaste parti, hans ena son är ordförande i kommunstyrelsen och har totalt 12 viktiga kommunala uppdrag. Hans andra son har 6 viktiga kommunala uppdrag och är bland annat ersättare (suppleant) i kommunstyrelsen. Hustrun till den sistnämnde är bland annat ordförande i…

Läs hela blogginlägget här: Klanen som styr en kommun