Kjell Johansson – Vinna hela världen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Kjell Johansson är en arbetarförfattare som förtjänar mer uppmärksamhet, både i kraft av att han är en utmärkt författare och att hans författarskap är intressant ur en (arbetar-) litteraturhistorisk synvinkel. Visserligen har hans senare romaner – exempelvis Huset vid Flon (1997) och Sjön utan namn (2003) – tagits väl mot av läsare och kritiker. Men hans tidigare romaner diskuteras sällan. Själv har jag läst Johansson länge. Och redan i min d-uppsats i litteraturvetenskap (som jag la fram 1997) tog jag…

Läs hela blogginlägget här: Kjell Johansson – Vinna hela världen