Kärnbränslet finns här. Men öka mängden?

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 ”Det går inte att önsketänka bortkärnbränslet”, är rubriken på dagens ledare.En måttligt kunnig person, som jag, i dessa frågor, undrar. Undrar över varför vi använder oss av energikällor, som medför sådana problem att vi svårligen ser lösningar. Nu används, så kallat, mellanlager för det uttjänta bränslet, men detta lager börjar bli fullt. Alternativet är att komma fram till beslut om slutförvar. Några säger att den lösning, som tagits fram är säker, andra säger att det fortfarande finns osäkerhet. En måttligt…

Läs hela blogginlägget här: Kärnbränslet finns här. Men öka mängden?