Kan ekologisk odling föda oss?

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Tre nya forskningsartiklar* djupdyker i frågan om ekologisk odling kan föda världen med ett särskilt fokus på tillgången på kväve. Svaren är (tillspetsat) “ja”, “nej”, “ja, ekologiskt kan föda Europa men bara om man kraftigt minskar köttkonsumtionen”. Låt mig först slå fast att det egentligen inte råder någon brist på mat i världen utan att jordbrukssystemet som helhet präglas av överskottsproduktion. Ingen brist på mat Denna överskottsproduktion tar sig många olika uttryck, bland annat: Mat är billig, för billig. Vilket…

Läs hela blogginlägget här: Kan ekologisk odling föda oss?