Kampen om skolan handlar om hela samhället

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Är Sverige unikt? Det finns ett begrepp som kallas för den svenska exceptionalismen, hur Sverige under nittonhundratalet odlat självbilden av att vara landet som går sin egen väg. En neutral väg i de båda världskrigen, en radikalare typ av välfärdsprojekt, till och med en avvikande coronastrategi. Men få saker utmärker dagens Sverige så mycket som den svenska skolpolitiken, den med skattemedel så oerhört generösa modell som nu gör att internationella koncerner flockas kring den svenska skolmarknaden. Fast frågan är ju…

Läs hela blogginlägget här: Kampen om skolan handlar om hela samhället