Jo, typ, liksom

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Bör en journalist, som inte vet vad var och vart betyder, få kalla sig journalist?Men inte bara journalister. Jo, jag vet. Språket förändras ständigt, men när det sker genom att en kändis, till exempel, uttalar ö som om man har ont i magen, och får nästan alla att bräka. Bräkandet tar sig uttryck även i det all vanligare ordet mä. Har ni hört hur man på P4 Uppland nnonserar en låt? Här kommer Waterloo mä ABBA. Har ni hört uttalet av…

Läs hela blogginlägget här: Jo, typ, liksom