Jägare och sportskyttar förser de kriminella med vapen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En del av de vapen som används av kriminella i Sverige är vapen som kom på drift under kriget i Jugoslavien. Men en större del av vapnen kommer från inhemska vapenhandlare. Dessutom från vapensmeder som kan bygga om tidigare plomberade och oanvändbara vapen till fungerande vapen. Vapensmederna är i allmänhet jägare och sportskyttar med stor vapenkunskap. Att jägare och sportskyttar står för en stor del av de vapen som används i gängskjutningar visar att det finns stor anledning att skärpa…

Läs hela blogginlägget här: Jägare och sportskyttar förser de kriminella med vapen