Jag önskar inte, jag kräver

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Det är alltför vanligt. Man stiftar en lag. Man inför regler. Detta utan att innan klara ut huruvida och på vilket sätt efterlevnaden ska kontrolleras. Många är de lagar, som staten har ansvar för efterlevnaden av, men ingen bryr sig om att, alternativt förmår, tillämpa dem.På kommunal nivå, åtminstone i Uppsala, är hastighetsbegränsningarna ett talande exempel. Nyss hemkommen efter en promenad längs Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan och Iduns väg. Här är hastigheten begränsad till 40 km/tim.  Jo, några bilister höll sig…

Läs hela blogginlägget här: Jag önskar inte, jag kräver