Invandringen till Sverige har förändrats

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

De senaste åren har invandringen i Sverige förändrats från lågt utbildade flyktingar till högt utbildade flyktingar och högutbildade arbetskraftsinvandrare. Denna utveckling började redan 2006. Flyktinginvandring har sedan 1970-talet varit den dominerande anledningen till att någon bosatt sig Sverige. Så är det inte längre. Istället dominerar arbetskraftsinvandring. Under 2018 beviljades totalt omkring 133 000 uppehållstillstånd. 31 procent av dessa uppehållstillstånd avsåg flyktinginvandrare och personer med flyktingliknande skäl, samt deras anhöriga. Resten utgjordes av invandring från EES-länderna, arbetskraftsinvandring, gäststudenter, övriga anhöriga etc. Den vanligaste…

Läs hela blogginlägget här: Invandringen till Sverige har förändrats