Invandrare har högre utbildningsnivå än svenskfödda

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

De invandrare som kommer till Sverige idag har en högre utbildningsnivå än de som är svenskfödda. Av de som har invandrade under perioden 2006–2017 hade hälften en eftergymnasial utbildning, vilket är en större andel än bland både utrikes födda som har invandrat före 2006 och bland de inrikes födda. Invandrare till Sverige är numera genomsnittligt bättre utbildade än vad personer födda i Sverige är. Lågutbildade invandrare kommer numera främst till Sverige som arbetskraftsinvandrare för tillfälliga jobb med bärplockning, skogsplantering och…

Läs hela blogginlägget här: Invandrare har högre utbildningsnivå än svenskfödda