Inte att ta ansvarBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Vad menar man med ”sjukhusstyrelsens egen verksamhet”. Akademiska och lasarettet i Enköping är i högsta grad egna verksamheter.  Sjukhusen är styrelsens förvaltningar. Vems är verksamheterna om de inte är sjukhusstyrelsens.Så ytterligare en jätteavvikelse i ekonomiska prognosen. Och…utan att något beslut fattas. Sjukhusstyrelsenhar fått en budget, inkluderande budget för Ackis och lasarettet i Enköping. Styrelsen är ansvarig för att inte överskrida budget.  Om avvikelse hotar måste något beslut fattas. Den politiska styrningen inom Regionen fortsätter att vara i stort sett obefintligUppsnabbat…

Läs hela blogginlägget här: Inte att ta ansvar