Inte acceptabelt

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Regionfullktige har godkänt en ekonomisk redovisning, som innehåller mycket kraftiga budgetavvikelser. Jo, om ansvariga nämnder vidtagit alla tänkbara åtgärder, men så är ju inte fallet. Nämnder lägger ekonomiska rapporter till handlingarna, även i fall med avvikelseprognoser. Den här ordningen är inteacceptabelUppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformUppsnabbat regionfullmäktige 28 aprilI detta nummer:•Årsredovisning för 2020 godkänd•Avgiftsfri vaccination mot TBE införs för barn och ungdom•(V)-motion om större delaktighet för hbtq-personer fick svar•Interpellation om trygghet i kollektivtrafiken besvarad•Interpellation om att återupprätta förtroendet för…

Läs hela blogginlägget här: Inte acceptabelt