Inget skämt frånriksda´n – beslut 1 aprilBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

1 april 2020Beslut i korthet Riksdagsbeslut 1 april•Nej till motioner om integration (AU9)•Nej till motioner om arbetsmiljö och arbetstid (AU10)•Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)•Extra ändringsbudget: Ja till kreditgarantier för lån till företag (FiU54)•Nej till motioner om försvarspolitik (FöU6)•Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU20)•Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)•Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)•Nej till motioner om medborgarskap (SfU16)•Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)Nej till motioner om integration (AU9) Riksdagen…

Läs hela blogginlägget här: Inget skämt frånriksda´n – beslut 1 april