Ingen trafikpolitik att skryta med

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Mycket finns att säga om trafikpolitiken i Uppsala. Jag tänker främst på att kommunen inför vissa hastighetsbegränsningar, men att i det närmaste fri hastighet råder. Och, för att tydligt visa att inga konsekvenser uppstår vid fortkörning har kommunen lagt bulor i gatorna. ”Vi vet att ni kör för fort, men vi vill visa att nå´nting görs och att någon bevakning från polishåll inte förekommer, tycks man resonera.Så detta med gång-och cykelvägarna, Vissa sträckor gemensam gång- och cykelbana, andra skilda. Jo,…

Läs hela blogginlägget här: Ingen trafikpolitik att skryta med