Ingen ökning av antalet anmälda brott under 2019

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Under 2019 var det ingen som helst ökning av antalet anmälda brott jämfört med 2018. I verkligheten betyder det minskad brottslighet då befolkningen samtidigt ökade. Under 2019 anmäldes cirka 1 550 000 brott till polis, tull eller åklagare, vilket i princip var oförändrat (?2 220 brott eller ±0 %) jämfört med 2018. Under den senaste tioårsperioden (2010–2019) har antalet anmälda brott ökat med cirka 178 000 brott (+13 %).  Det innebär att ökningen av antalet anmälda brott följt befolkningsökningen vilket…

Läs hela blogginlägget här: Ingen ökning av antalet anmälda brott under 2019