Ineffektivitet i arbetet mot ekonomisk brottslighet

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Ekobrottsmyndigheten ska bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Dåliga yttre förutsättningar och bristande intern styrning försämrar dock möjligheterna att arbeta effektivt. Riksrevisionen rekommenderar nu åtgärder för att förbättra effektiviteten. Läs mer… The post Ineffektivitet i arbetet mot ekonomisk brottslighet first appeared on Svenssons Nyheter.

Läs hela blogginlägget här: Ineffektivitet i arbetet mot ekonomisk brottslighet