I-ländernas regeringar gynnar mest den rikaste procenten

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

I Sverige har ojämlikheten ökat snabbare än i de flesta OECD-länder. Men andra OECD-länder har inget att skryta med de heller. Oavsett vilka regeringar dom har är det den rikaste procenten som är mest gynnad. Den som påstår detta är en spansk ekonom, Pablo Torija. Det gör han i en peer-reviewed*) rapport från City University of London. Tyvärr är rapporten obegriplig för en lekman, men han förklarar sig i en artikel i en spansk dagstidning. På 70-talet var socialdemokraters mest gynnade grupp den…

Läs hela blogginlägget här: I-ländernas regeringar gynnar mest den rikaste procenten